ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI
Là một nhà cung cấp thiết bị thông minh toàn cầu, I.C.T đã tiếp tục cung cấp thiết bị điện tử thông minh cho khách hàng toàn cầu kể từ năm 2012.

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Romeo lu.

Kỹ sư dịch vụ
+86 13670124230.

Henry Wang.

Quản lý tài khoản khóa dịch vụ
+86 13670124230.

Peter ding.

Quản lý dịch vụ
+86 13670124230.

Shanny đúng

Quản lý bán hàng
+86 13670124230.

Mira Yang.

Bán kỹ sư.
+86 13670124230.

Sunny Sun.

Bán kỹ sư.
+86 13670124230.

Thiên thần Wang.

Kỹ sư dịch vụ
+86 13670124230.

Lucy Xiao.

Quản lý dịch vụ
+86 13670124230.
Giữ liên lạc
+86 136 7012 4230

đường dẫn nhanh

Danh sách sản phẩm

Lấy cảm hứng

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Bản quyền © Đông Quan InterContinental Technology Co., Ltd.